تبلیغات
1005 - فعاليت 25 مؤسسه قرآنی در جنوب غرب تهران

فعاليت 25 مؤسسه قرآنی در جنوب غرب تهران

-  -

گروه سياسی و اجتماعی: در حال حاضر 25 مؤسسه قرآنی مردمی دارای مجوز از سازمان تبليغات اسلامی در جنوب غرب تهران مشغول به فعاليت هستند.

منبع:
http://iqna.ir