تبلیغات
1005 - لیّن كردن فرامين قرآنی در جهان شمول شدن آن موثر است

لیّن كردن فرامين قرآنی در جهان شمول شدن آن موثر است

-  -

گروه فعاليت‌های قرآنی: رئيس اداره تبليغات شهرستان ساری، لیّن كردن دستورات و فرامين الهی را امری ضروری و اين اقدام را در تحقق جهانی شمول كردن مفاهيم قرآنی بسيار مؤثر دانست.

منبع:
http://iqna.ir