تبلیغات
1005 - برگزاری نمايشگاه ترجمه تصويری قرآن كريم در مسجد امام اصفهان

برگزاری نمايشگاه ترجمه تصويری قرآن كريم در مسجد امام اصفهان

-  -

گروه فعاليتهای قرآنی: نمايشگاه ترجمه تصويری قرآن كريم با موضوع قيامت به همت مركز رايانه حوزه علميه اصفهان از ابتدای عيد نوروز در مسجد امام اصفهان آغاز شده است.

منبع:
http://iqna.ir