تبلیغات
1005 - كتابخانه مدرسه علميه برهانيه؛ گنجينه‌ای با 20 نسخه خطی قرآن

كتابخانه مدرسه علميه برهانيه؛ گنجينه‌ای با 20 نسخه خطی قرآن

-  -

گروه فرهنگ و هنر: مدرسه علميه برهانيه شهر ری از مدارس مهم حوزوی تهران است كه كتابخانه اين مدرسه مجموعه‌ای از كتب خطی را در گنجينه خود دارد كه 20نسخه خطی قرآن كريم از جمله اين ميراث گرانبهاست.

منبع:
http://iqna.ir