تبلیغات
1005 - رشد فعاليت‌های قرآنی آموزش و پرورش شهر تهران در سالی كه گذشت

رشد فعاليت‌های قرآنی آموزش و پرورش شهر تهران در سالی كه گذشت

-  -

گروه كودك و نوجوان: آموزش و پرورش شهر تهران در سال گذشته فعاليت‌های قرآنی متعددی را ويژه دانش‌آموزان و معلمان اجرا كرده كه عمده اين فعاليت‌ها با رشد كمی همراه بوده است.

منبع:
http://iqna.ir