تبلیغات
1005 - معناشناسی صفات الهی بررسی شد

معناشناسی صفات الهی بررسی شد

-  -

گروه انديشه: مقاله «اصالت وجود و تعارض‌زدايی ديدگاه‌های فلاسفه و متكلمان مسلمان در تبيين معناشناسی صفات الهی» به همت محمد جوادپيرمرادی نوشته شده و در شماره 62 فصلنامه علمی، پژوهشی خردنامه صدرا منتشر شده است.

منبع:
http://iqna.ir