تبلیغات
1005 - فرهنگ ايرانی ـ اسلامی با تكيه بر مشتركات آئينی نوروز به جهانيان معرفی می‌شود

فرهنگ ايرانی ـ اسلامی با تكيه بر مشتركات آئينی نوروز به جهانيان معرفی می‌شود

-  -

گروه فرهنگ و هنر: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تلاش دارد تا با توجه به مسئله ثبت جهانی نوروز، فرهنگ ايرانی ـ اسلامی را با تكيه بر مشتركات اين آئين باستانی در ساير كشورها معرفی كند كه در اين زمينه با مؤسسه اكو و يونسكو همكاری خواهد داشت.

منبع:
http://iqna.ir