تبلیغات
1005 - چاپ 9 قرآن از سوی انتشارات مسجد مقدس جمكران

چاپ 9 قرآن از سوی انتشارات مسجد مقدس جمكران

-  -

گروه ادب: انتشارات مسجد مقدس جمكران از بدو تاسيس تاكنون موفق به چاپ 9 قرآن با ترجمه های مختلف و 27 اثر در مباحث متفاوت طی سال جاری شده است.

منبع:
http://iqna.ir